Portalen for håndværksmestre og svende
Forside
E-pages - læs avisen
Arbejdsopgaver
Jobannoncer
Nyheder
Nyhedsbrev
Produktnyheder
Byggedatabasen
Køb og salg
Kontakt
Medieinfo

  
Læs det nye E-blad her


    Byggeri.dk guider
  · Bad
  · Brændeovne
  · Carporte & porte
  · El & Lys
  · Erhvervsejendomme
  · Entreprenør
  · Gulve
  · Haven
  · Isolering
  · Lavenergi
  · Køkken
  · Maling
  · Ny- og tilbygning
  · Tag
  · Trapper
  · Træ
  · Vinduer & Døre
  · VVS
  · Vægge & Lofter
  · Værktøj & Arbejdstøj
[mester-svend.dk: Redaktionen]Af

»


CrimeCode.Com - unik mærkning af IT-udstyr og værktøj - klik her..

Erhvervsejendomme - Ny guide med køb, salg og leje - klik her..


FEJL: 64062 20130405 Fugtsikring og varmeisolering af kældre og Skimmelvækst og fugtgener i kældre og krybekældre er ikke ualmindeligt. <p id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; top: 0px; left: -10000px;">?</p><p><br />Derfor iværksættes ofte forskellige former for fugtsikring og varmeisolering af kældervægge og –gulve, men der er mange faldgruber, og det er vigtigt, at arbejdet udføres korrekt.<br />Fugtgener kan fx skyldes:</p><p>• uhensigtsmæssig montering og anvendelse af isoleringsmaterialer og grundmursplader, herunder fx egnet tilbagefyldningsmateriale, brug af geotekstil, fugtisolering af fundamentsklods og kældervæg, samt udførelse af dræn. <br />• fejl i udførelsen, fx af kældervægge med grundmursplade uden etablering af omfangsdræn.</p><p>BYG-ERFA har udgivet erfaringsbladet ”<a title="Kældre og krybekældre – fugtsikring og varmeisolering" href="https://byg-erfa.dk/kaeldre-krybekaeldre" target="_blank">Kældre og krybekældre – fugtsikring og varmeisolering</a>”, som beskriver fugtpåvirkninger og -mekanismer samt materialer og forskellige metoders anvendelse i bygninger med kælder- og krybekældervægge udført af beton, letklinkerbeton og fundamentsblokke.<br />Desuden omtales:<br />• Dræning og drænsystemer<br />• Fugtkilder<br />• Fugtisolering<br />• Kapillær vandopsugning<br />• Varmeisoleringsevne<br />• Fugt- og varmeisolering<br />• Jordbunds- og grundvandsforhold</p><p>Erfaringsbladet indgår i BYG-ERFAs temaer om:<br />• <a title="• Fugtspærrer" href="https://byg-erfa.dk/fugtspaerrer" target="_blank">Fugtspærrer</a>                 <br /><a title="• Fundamenter og sokler " href="https://byg-erfa.dk/fundamenter" target="_blank">• Fundamenter og sokler</a> <br />• <a title="• Kældre og kryberum " href="https://byg-erfa.dk/kaeldre" target="_blank">Kældre og kryberum</a>  <br /><a title="• Terrændæk" href="https://byg-erfa.dk/terraendaek" target="_blank">• Terrændæk</a>  <br /><a title="• Varmeisolering, tæthed, kuldebroer" href="https://byg-erfa.dk/varmeisolering" target="_blank">• Varmeisolering, tæthed, kuldebroer </a></p><p>Temaerne indeholder en række andre relevante erfaringsblade, samt oversigter med links til yderligere byggetekniske publikationer og organisationer i tilknytning til emnet.</p><p>Erfaringsbladet ”<a title="Kældre og krybekældre – fugtsikring og varmeisolering" href="https://byg-erfa.dk/kaeldre-krybekaeldre" target="_blank">Kældre og krybekældre – fugtsikring og varmeisolering</a>” kan købes i løssalg eller som del af en temamappe.</p><p>Hvis du ikke allerede er BYG-ERFA abonnent, kan du med fordel bestille en ”Startpakke”, som både omfatter et års fri digital adgang via byg-erfa.dk til alle erfaringsblade og fremsendelse af et ringbind med alle gældende erfaringsblade.</p> http://www.byg-erfa.dk www.byg-erfa.dk True False 2 True False 1 1 452 False mestersvend 63974 20130322 Nyt nødstop afbryder solceller i brand Solar Elements tilbyder ny afbryder, der beskytter brandfolk mod alvorlig fare og gør brandindsatsen mere effektiv, når det brænder i bygninger med solceller på taget I takt med at flere og flere boliger og virksomheder får installeret solcelleanlæg på taget stiger også risikoen for brand i en bygning med solceller. Det har skabt en stor debat om brandfolks sikkerhed. For solceller stopper ikke bare med at producere strøm, når det brænder. De bliver ved og spændingen ned i bygningen kan være op mod 1000 volt og dermed udsætte brandfolk for alvorlige stød. Men det har Solar Elements fundet en løsning på i Holland, og de tilbyder nu en afbryder kaldet, Santons Firefighter Safety Switch, der kan afbryde al strøm i kablerne. - Vi har gode forventninger til et salg herhjemme, både for at beskytte brandfolk så de hurtigt og sikkert kan redde værdierne i bygningen, men også for i værst tænkelige situation, at undgå situationer som i udlandet, hvor brandfolk har ladet huse brænde ned, fordi en indsats var for farlig, fortæller administrerende direktør Torben Fox Maule Fortsættes ... <B>Kan bruges på alle anlæg</B> Santons Firefighter Safety Switch kan betjene en solcelleinstallation hurtigt, i sin helhed og fjernbetjent med et enkelt tryk på en knap uden på bygningen, fjernbetjent fra kontrolpanelet i bygningens brandalarm system eller endog via mobiltelefon. Ved at aktivere Firefighter Safety Switchen, bliver al strømmen i kablerne fjernet, hvilket resulterer i en tryg situation for brandfolkene, således de kan bekæmpe branden og derefter færdes sikkert i bygningen. - Switchen kan eftermonteres på alle typer anlæg og til en pris der ligger på cirka 3-5 procent af projektprisen for et komplet anlæg. Det svarer til cirka 10.000-13.000 kroner, hvis der er tale om et anlæg på en børneinstitution. Altså ikke et beløb, der bør skræmme nogen. Hen på forsommeren vil den også komme i en billigere udgave målrettet til private boliger med mindre solcelleanlæg, slutter Torben Fox Maule. - jhn False False 2 True False 1 1 568 False mestersvend 63768 20130301 Ny hjælp til at spare energi Energistyrelsen lancerer hjemmeside med gode råd om energiforbrug og besparelser til både forbrugere og virksomheder Energistyrelsen har videreudviklet GoEnergi.dk, der giver danskerne gode råd om energiforbrug og viser vej til energibesparelser. Og den henvender sig både til forbrugere, samt offentlige og private virksomheder med gode råd og anbefalinger om energieffektiviseringer. Hjemmesiden bliver nu en central aktivitet i Energistyrelsens effektiviseringsindsats med den nyeste viden om energiforbrug og enkle værktøjer, der skal hjælpe brugerne til at finde energibesparelser. <b>Fokus på EU’s energimærke</b> Go’ Energimærket bliver udfaset henover foråret. Mærket bliver erstattet af en målrettet informationsindsats på de områder, hvor behovet er størst og et øget fokus på det lovpligtige EU-mærke, som forbrugerne stifter bekendtskab med på flere og flere produkter. EU’s energimærke, som viser i hvilken energiklasse et produkt ligger, bliver således det mærke, forbrugerne skal kigge efter for information om produkters energiforbrug. Forsættes... <b>Håndværkerliste og beregnere</b> Energistyrelsen vil i de kommende måneder redigere og genudgive en række af de publikationer, som Go’ Energi udgav. Det gælder blandt andet Indkøbsvejledningen og Serverrumsvejledningen, der begge er henvendt til både offentlige og private virksomheder. Endelig vil de publikationer, Go’ Energi i sin tid udsendte, kunne findes i et let overskueligt arkiv på hjemmesiden. Allerede nu vil brugerne kunne finde enkle beregnere, Håndværkerlisten, Boligtjek og den nyeste viden om energieffektive løsninger. Energistyrelsen vil løbende udvikle de tilbud, brugerne finder på www.ens.dk -jhn http://www.ens.dk/forbruger Her kan du tjekke hjemmesiden False False 2 True False 1 1 674 False mestersvend 63767 20130301 Indsatsen mod social dumping skal strammes Regeringen og Enhedslisten vil stramme kravene til udenlandske virksomheder, der opererer i Danmark. Det fremgår af et lovforslag, der er sendt i høring Udenlandske virksomheder skal give flere oplysninger til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere i Danmark (RUT) og Arbejdstilsynet skal have mulighed for at udstede administrative bøder til udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark. Det fremgår af et lovforslag som blev sendt i høring 21.februar. <b>Åbner for administrative bøder</b> Lovforslaget indeholder følgende elementer: •Udvidelse af anmeldelsespligten i form af krav om oplysning af momsnummer i hjemlandet •Kortere frist for at anmelde ændring af oplysninger i RUT •Offentlig adgang til flere oplysninger i RUT •Udstedelse af administrative bødeforlæg for at overtræde anmeldelsespligten til RUT Forsættes... <b>Opgør med fusk</b> Siden 1. maj 2008 har udenlandske virksomheder, der leverer tjenesteydelser og udstationerer medarbejdere i Danmark, haft pligt til at anmelde en række oplysninger til RUT. Men selv om et stigende antal virksomheder foretager anmeldelse til RUT, har der været mange eksempler på, at de afgiver forkerte eller mangelfulde oplysninger. Samtidig opleves det, at RUT er ufleksibelt og mangler en række relevante oplysninger. Derfor blev regeringen og Enhedslisten i forbindelse med finansloven for 2013 enige om at stramme op på RUT som et led i en større aftale om en styrket indsats mod social dumping. - jhn False False 2 True False 1 1 649 False mestersvend 63762 20130228 Gør byggeriet til en dansk styrkeposition Fredag den 1. marts indleder en byggepolitisk konference en proces, der skal føre frem til en ny byggepolitik Danmark har ikke siden lanceringen af strategiplanen ”Byggeriets fremtid” i december 2000 set en offentlig strategiplan for byggeerhvervet. - Vi hilser derfor bygningsministerens initiativ meget velkommen, og ser frem til den strategiproces, som ministeren nu lægger op til, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri. Michael H. Nielsen fremhæver det meget vigtige erhvervsfokus, som skal gøre byggeriet til en dansk styrkeposition og kalder det et positivt signal, der vidner om forståelse for de mange potentialer, der er værd at bygge på i det danske byggeerhverv. - Det er i sig selv et vidnesbyrd om regeringens interesse for at forbedre rammerne for byggeerhvervets udvikling. Og det kvitterer vi for, siger Michael H. Nielsen. Siden strategiplanen ”Byggeriets Fremtid”, som blev præsenteret i 2000, har byggeriet oplevet markante ændringer af rammebetingelserne – med både højkonjunktur og aktuelt en krise, hvor efterspørgslen på nybyggeri er det laveste siden 1930’erne. Hertil kommer at byggeerhvervet i den samme periode er blevet globaliseret med mange nye aktører på det danske hjemmemarked. Der betyder markante ændringer af erhvervets rammebetingelser og udviklingsdagsorden. Fortsættes ... - Som en styrkeposition vil byggeerhvervet være en central aktør, når det gælder realisering af den grønne omstilling af Danmark, da reduceret energiforbrug i bygningsmassen er en forudsætning for realisering af de danske klima- og energimålsætninger. Byggeerhvervet skal altså på en gang sikre gode og sunde rammer om brugernes liv og aktiviteter og skabe en styrkeposition for det danske byggeerhverv på alle markeder. I Dansk Byggeri er der store forventninger til involvering i den strategiproces, der skal føre frem til en ny byggepolitik, og Dansk Byggeri vil selv spille sig på banen med dagsordener om udvikling og innovation. Udover at byggeerhvervet tager aktivt del i og ejerskab på de udviklingsdagsordener, der skal realiseres, er det ifølge Michael H. Nielsen også vigtigt, at det offentlige vedkender sig rollen som ”foregangsbygherre” og sætter standard for f.eks. digitalisering af byggeriet, arbejdet med benchmarking og nøgletal og – ikke mindst - indsatsen mod fejl og mangler. - Dansk Byggeri repræsenterer mere end 5.000 udførende virksomheder og godt 500 byggematerialeleverandører. Vi ser derfor frem til den forestående strategiproces og er klar til at byde ind, som en aktiv samarbejdspartner i såvel analyse som forslagsfasen, slutter Michael H. Nielsen. - mir False False 2 True False 1 1 694 False mestersvend
FEJL: Server cannot access application directory 'F:\home\byggeridk\webservices\'. The directory does not exist or is not accessible because of security settings.

Server Error in '/' Application.

Server cannot access application directory 'F:\home\byggeridk\webservices\'. The directory does not exist or is not accessible because of security settings.

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.Web.HttpException: Server cannot access application directory 'F:\home\byggeridk\webservices\'. The directory does not exist or is not accessible because of security settings.

Source Error:

Andre nyheder
Fugtsikring og varmeisolering af kældre og
Nyt nødstop afbryder solceller i brand
Ny hjælp til at spare energi
Indsatsen mod social dumping skal strammes
Gør byggeriet til en dansk styrkeposition
Læs flere nyheder

Køb & Salg
An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.

Stack Trace:


[HttpException (0x80004005): Server cannot access application directory 'F:\home\byggeridk\webservices\'. The directory does not exist or is not accessible because of security settings.]
   System.Web.HttpRuntime.EnsureAccessToApplicationDirectory() +9017999
   System.Web.HttpRuntime.HostingInit(HostingEnvironmentFlags hostingFlags) +87

[HttpException (0x80004005): Server cannot access application directory 'F:\home\byggeridk\webservices\'. The directory does not exist or is not accessible because of security settings.]
   System.Web.HttpRuntime.FirstRequestInit(HttpContext context) +8979779
   System.Web.HttpRuntime.EnsureFirstRequestInit(HttpContext context) +85
   System.Web.HttpRuntime.ProcessRequestInternal(HttpWorkerRequest wr) +259


Version Information: Microsoft .NET Framework Version:2.0.50727.3662; ASP.NET Version:2.0.50727.3668


Netbutik